Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

Na początek zastanówmy się nad KPI - ang. Key Performance Indicators, pl. Kluczowe Wskaźniki Efektywności. Już niemal wszyscy doskonale rozczytują ten skrót, którego definicja wg Wikipedii brzmi: „KPI to finansowe i niefinansowe wskaźniki stosowane jako mierniki w procesach pomiaru stopnia realizacji celów organizacji” .(źródło)


Dlaczego warto w ogóle zacząć wykorzystywać lub wykorzystywać więcej niż podstawowe KPI? Bo umożliwiają bezpośredni pomiar efektywności w osiąganiu wyznaczonych celów i są obiektywnym źródłem informacji o procesach, jakie zachodzą w organizacji.


Podstawą do wykonania analizy wskaźnikowej (raportu) są dane. W zależności od wielkości firmy, informacje gromadzone są w różnej formie. Od tzw. analogowej, czyli dużych archiwów dokumentów papierowych, których analiza jest czasochłonna i może sprzyjać popełnianiu błędów. Po cyfrowe, wydajne bazy danych będące elementem systemów przemysłu 4.0.
Każda firma przechowuje swoje dane inaczej, chociażby w związku z wymaganiami podatkowymi czy prawnymi, ale sęk w tym by umiejętnie wykorzystać je w analizie.


Oprogramowanie TMS
Dużym wsparciem tego procesu jest wykorzystanie informacji i mechanizmów zaszytych w narzędziach, takich jak np. TMS. Dzięki ewidencyjnej funkcji systemu do zarządzania transportem mamy dostęp do całego przekroju danych w organizacji: danych o klientach, dostawcach, flocie aut, kierowcach czy przewoźnikach kontraktowych. Codzienna praca wzbogaca go również o dane operacyjne związane z realizacją procesów planowania, kosztów transportu, realizacji dostaw czy dystrybucji. Daje to najlepszej jakości pełne i aktualne dane do wykorzystania podczas analizy wskaźnikowej.

W myśl zasady, możesz zmierzyć, możesz usprawnić – powinniśmy iść w kierunku sprawdzania jak największej ilości istotnych parametrów w obsługiwanych procesach. Przy maksymalnym wykorzystaniu potencjału narzędzia do obsługi transportu.

Pozytywne konsekwencje wynikające z wdrożenia analizy wskaźnikowej i raportowania to:

 • Dostęp do obiektywnej informacji o parametrach procesów,
 • Namierzenie procesów wymagających usprawnienia,
 • Możliwość dynamicznego mierzenia skuteczności usprawnień w procesach,
 • Zwiększenie efektywności realizowanych procesów poprzez ich usprawnienie,
 • Redukcja ryzyka związanego z realizowanymi procesami.


W systemie oferowanym przez Betacom LoB Logistyka, mamy możliwość mierzenia szerokiego wachlarza parametrów. Przekłada się to pozytywnie na możliwości raportowe systemu. Dzięki analitycznemu podejściu opieramy się na realnie zmierzonych i zweryfikowanych danych, które maksymalizują szansę podjęcia odpowiednich kroków i decyzji. Wszystkie te zabiegi przekładają się na zwiększenie zadowolenia klientów, wyższą świadomość procesów w organizacji i możliwościach ich usprawnień. Taki potencjał powinien być głównym motywatorem do wskaźnikowej oceny procesów w organizacji, aby dostarczyć klientom większą wartość dodaną, sprawić aby procesy były realizowane szybciej i przy mniejszej ilości błędów.

 

 • Raport „Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym. TMS i nowoczesne technologie”

  Information
  26.10.2022

  Polski Instytut Transportu Drogowego oraz Betacom S.A. przygotował dla Państwa raport:
  „Zielona rewolucja w transporcie intermodalnym. TMS i nowoczesne technologie”.
  Raport powstał na bazie wyników ankiety, przeprowadzonej w sierpniu i wrześniu

  ...
 • Polski Kongres Transportowy E-Logistics 2021 - 19-20 maja

  Information
  11.05.2021

  Polski Kongres Transportowy E-Logistics 2021 to jedno z największych i najważniejszych wydarzeń skierowanych do branży logistycznej. Co roku gromadziło liczne grono wystawców, zacnych prelegentów, liderów branży,  którzy dzielili się własnymi

  ...
 • Optymalizacja “last mile”

  Information
  15.01.2021

  Optymalizacja “last mile” z wykorzystaniem Google Maps, czy może systemu TMS i map dla transportu?
  Sprawdzam.


  Zanim przejdziemy do porównania jednego i drugiego rozwiązania zdefiniujmy krótko pojęcie optymalizacji tras, tak by wiedzieć, jakim

  ...
 • #1 Do roboty.

  Information
  17.11.2020

  W raporcie PWC pt. "Transport przyszłości", czyli perspektywa rozwoju transportu drogowego na przestrzeni lat 2020-2030 czytamy, że prognozowana średnioroczna dynamika wzrostu firm świadczących rozwiązania z zakresu RPA (Robotyzacja procesów

  ...

KONTAKT.

Jeżeli masz pytania, napisz do nas

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com
Damian Swoboda.nowy

Damian SwobodaPresales Consultant 

e-mail: dswoboda@betacom.com.pl

tel. +48 502 243 583